سردبیر آزاداندیش

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

سال 1394 سالی مهم وسرنوشت‌سازبرای ملت ایران است. در این سال مردم وگروه‌های سیاسی سرنوشت خود را رقم خواهند زد و با بصیرت وآگاهی کامل نمایندگان خویش را برای یک دوره‌ی چهار ساله دیگر در مجلس شورای اسلامی برخواهند گزید وسرنوشت‌شان را به دست آنان خواهند سپرد.
حال آنکه در ابتدای روند تحرکات انتخاباتی مجلس دهم شورای اسلامی‌، هشدار ورود پول‌های کثیف به انتخابات مجلس از سوی مقامات دولت روحانی چند وقتی است به دغدغه‌ی اصلی مسئولین و افراد جامعه تبدیل شده است. در تکمیل مقدمه‌ی مطرح شده بایستی به این موضوع اشاره نمود که، مشخص نیست مسئله‌ی ورود پول‌های کثیف به انتخابات از چه زمانی شدت گرفت.

در واقع در هر انتخاباتی برخی کاندیداها بودند که افرادی باسابقه‌ی سیاه مالی در ستادهای آنان رفت‌وآمد می‌کنند. اما انگار بعد از اعتراف محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم نسبت در خصوص کمک مالی به 170 کاندیدای مجلس، نظارت جدی‌تری بر ورود و خروج پول به ستادهای انتخاباتی شده است و در این میان رد پاهایی از ورود پول کثیف به انتخابات هم دیده شده است.

پرواضح است سال جاری سالی سرنوشت‌سازبرای ملت ایران است چراکه در انتهای سال دوانتخابات مجلس دهم شورای اسلامی ومجلس پنجم خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.به عبارتی دیگر به طور طبیعی با نزدیک شدن به انتخابات فضای عمومی کشور فضایی پر شور و نشاط می‌شود. مسئولین و کاندیداها در کنار جناح ها و رسانه ها فعال می‌شوند، ارتباط ها با مردم افزایش پیدا می‌کند و همه عوامل زمینه‌ای را فراهم می‌سازد تا  یک نوع زندگی پرتحرک از پایتخت تا روستاها به نمایش گذاشته شود؛ مسئله‌ای که خود  نقطه مثبتی است برای زنده بودن کشور در عرصه های سیاسی،اجتماعی و فرهنگی.

مسلما در این مسیر گمانه ها و پیش بینی ها کم نیست که در این راستا باید اذعان داشت به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال سه جبهه بزرگ هستند که امروز آماده می‌شوند برای انتخابات آینده مجلس که به همراه انتخابات خبرگان رهبری برگزار خواهد شد