سردبیر آزاداندیش

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

پس از گذشت بیش از نیم‌قرن از خاطره تلخ اشغال ایران توسط ارتش شوروی و خروج سربازان روس از خاک ایران پس از جنگ جهانی دوم (1946) بار دیگر نظامیان این کشور با توافقی جدید پا به ایران گذاشته‌اند. اما وضعیت فعلی قابل قیاس با گذشته نیست و اهداف حضور نظامی اخیر از جنبه‌های مختلف به‌ویژه به لحاظ ماهیت دیگر‌گونه است.

با این حال، حضور پیشین و فعلی وجه مشترکی دارد که در غلبه جنبه فرادوجانبه و در ارتباط این دو حضور با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قابل بررسی است. همچنان که تهران در تعامل با روسیه به‌دنبال تحقق اهدافی در این دو سطح است، مسکو نیز طی این همکاری اهدافی را در این سطوح منظور دارد.

داعش مولود نامبارک تهاجم نظامی ارتش آمریکا و انگلیس به‌عراق است که با شعار مبارزه با آمریکا تلاش کرد با دامن‌زدن به تبلیغات دروغین مذهبی و مظلوم‌نمایی، به‌عنوان جایگزین نیروهای اشغال‌گر آمریکایی در عراق به آمال خود مشروعیت و تاسیس دولت به اصطلاح اسلامی شام و عراق رسمیت ببخشد.

در این بین تحلیلگران مسائل سیاسی معتقداند، داعش یک جنبش پست‌مدرنیستی می‌باشد که جنایت‌های سیاسی و اجتماعی بسیاری درجهان برای خود به‌ثبت رساندند. منظور از جنایت‌های سیاسی از میان‌بردن امنیت ملی در کشورها بوده و جنایت‌های اجتماعی نیز از طریق قتل عام کردن افراد بروز پیدا می‌کند.