سردبیر آزاداندیش

مطلب شماره435 ۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

سوریه،‌میدان‌زورآزمایی آمریکا‌ و‌ روسیه

سوریه اکنون به آوردگاهی برای بازیگران بین‌المللی بحران این کشور تبدیل شده که عقب‌نشینی از آن دشوار به‌نظر می‌رسد. در شرایطی که سوریه و همپیمانان آن در میدان‌های نبرد دست برتر را دارد اصطکاک میان مسکو و واشنگتن و همپیمانان آن تشدید شده است. »سارا سندرز« سخنگوی کاخ سفید در اظهار نظری کوتاه گفت: ما در حال بررسی اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه هستیم، اما هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

ادامــه مطلــب
... man1357.blog.ir