سردبیر آزاداندیش

مطلب شماره 177 ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» ثبت شده است

دولت‌ دوازدهم‌ و‌ مسئله‌ی‌ فقرزدایی

انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق دموکراسی در هر جامعه‌ای، بستری را برای تقویت عزت و اقتدار مردم جامعه فراهم می‌کند، حال آنکه در روزهای انتخابات برخی نامزدها با قربانی‌کردن ارزش‌های اخلاقی و زیرپاگذاشتن آبروی و عزت مردم به‌دنبال به‌دست آوردن اقبال انتخاباتی بودند.

برکسی پوشیده نیست که فقر با شعار، دادن یارانه و با وعده افزایش آن، گسترش صندوق‌های صدقه و... رفع نمی‌شود، بلکه فقرزدایی در سایه به‌کارگیری شعور در یک دولت مدرن و کارآمد و با برنامه‌ریزی متکی بر عقلانیت عملیاتی می‌گردد.

ادامــه مطلــب

مطلب شماره 173 ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» ثبت شده است

واقعیتی‌درباب ‌نظرسنجی‌های‌انتخاباتی

ادامــه مطلــب

مطلب شماره 163 ۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری» ثبت شده است

ادامــه مطلــب
... man1357.blog.ir