سردبیرآزاداندیش

۲ مطلب با موضوع «کاریکاتور حوزه اقتصادی» ثبت شده است

به گزارش نقدی براقتصادایران، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید آنچرا که پیش بینی می شد رفع بیکاری و رشد اشتغال در کشور بود که در این خصوص انچه که تا کنون رخ داده است و دولت مدعی آن است ،این اخرین آمار اعلام شده دولت است که اعلام کرده است  400 هزار شغل ایجادشده است؛از آن طرف هم طبق گزارش مرکز آمار 400شغل ایجاشده اما 690هزارنفرازتعدادشاغلان کاسته شده است.

پس نتیجه اقدام دولت در خصوص کاهش بیکاری : 400 هزار شغل در برابر 690 هزار فرد بیکار شده!

درپایان و به نظر نگارنده " مهدی حیدرپور "کم توجهی و عدم سرمایه گذاری در مزیت های نسبی کشور مانندکشاورزی زمینه مهاجرت بسیاری از جوانان را از روستاها به شهرها و در جهت پیدا کردن شغل به وجود آورده که این مسئله ضمن برهم زدن توزیع جمعیتی شهرها و روستاها و تشدید بیکاری در شهرها، وضعیت تولید در روستاها را به مخاطره انداخته است.


تهیه و تنظیم : مهدی حیدرپور

 از شعار تا عمل


از شعار تا عمل مسئولین

وظیفه اصلی مسئولین خدمت بی منت به مردم است

و این است واقعیت این ادعا


تهیه و تنظیم : مهدی حیدرپور