سردبیر آزاداندیش

=========================================

روزنامه های آرمان  - تفاهم - سیاست روز-مناقصه مزایده- نقد حال

1395 -1390

=========================================

مهدی حیدرپور-وضعیت اشتغال

مهدی حیدرپور-علت بیکاری شاغلان

مهدی حیدرپور-اختلاس میلیاردی

مهدی حیدرپور-تلویزیون

مهدی حیدرپور-اعتمادو اقتصاد

مهدی حیدرپور-بیکاری

مهدی حیدرپور - بازار ارز

کعبه دلها

۹۳۴ کاربر این مطلب را دیده اند و تعداد کل بازدید ها از این پست : ۱۲۲۵

... man1357.blog.ir