سردبیر آزاداندیش

هر رسانه خصوصیات خاص خود را دارد که بر مبنای آن خصوصیات و مخاطبین خاص خود باید جهت طراحی آن اقدام نمود. م از مهم ترین عواملی که می تواند یک تبلیغ محیطی را در ذهن ماندگار سازد به طراحی ، شکل و ابعاد سازه بیل بورد استم. در این مقاله قصد آنرا داریم که به چگونگی طراحی یک تبلیغ محیطی به نحوی که یک اثر به یاد ماندنی در ذهن ایجاد نماید اشاره کنیم.
آیا تاکنون تابلوئی را دیده اید که هیچ احساسی را در شما ایجاد ننماید و یا به نظرتان کاملا مسخره بیاید در این صورت باید از خود پرسیده باشید که هدف از این هزینه انجام شده چه بوده است و یا به تابلوئی برخورده باشید که طرح آن بعد از عبور از کنار تابلو همچنان در ذهنتان باقی مانده باشد و ذهن شما را به خود مشغول نماید. یک تبلیغ خوب یک تاثیر مثبت در ذهن بر جای می گذارد و کاملا در یادها می ماند و می توان امیدوار بود به هنگام خرید در ذهن بیننده نقش بسته باشد . یک تبلیغی که اثر منفی ایجاد می نماید باز هم در یاد می ماند برای مثال چنانچه یک تابلوئی را دیده باشید که از آن خوشتان نیامده باشد یا به نظرتان مسخره بیاید باز هم در ذهن شما نقش می بندد ولی با دید منفی. پس اهمیت طراحی بیش از پیش آشکار می شود.طراحی بیل بورد با طراحی سایر انواع تبلیغات کاملا متفاوت بوده و شیوه و نکات مخصوص به خود دارد همانطور که دلیل نمی شود کسی که یک دوچرخه سوار ماهر است قهرمان مسابقات فرمول یک نیز بشود امکان ندارد که یک تبلیغ موفق روزنامه ای حتما یک تبلیغ موفق بیل بوردی نیز باشد زیرا این دو مقوله کاملا دارای شرایط مجزائی می باشد.

در خصوص طراحی بیل بورد به اولین نکته ای که باید توجه شود مدت زمانی است که یک تابلو در مخروط بینایی مخاطب قرار می گیرد که به طور معمول هر تابلو حدود ۷ ثانیه دیده می شود . این مدت زمانی است که شما فرصت دارید توجه مخاطب را به سمت خود جلب نمایید ، پیام خود را انتقال دهید ، نام و مشخصات خود را برای او بیان کنید و در نهایت پس از عبور از کنار تابلوی شما در ضمیر او نقشی بر جای بگذارید.
.