سردبیر آزاداندیش

بازار ارز و فعالان عرصه اقتصادی از انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس جمهور استقبال کردند و انتظار بازگشت عقل گرایی، کارآمدی و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر علم اقتصاد به عرصه مدیریت کشور تقویت شد. همین چند عامل روند عرضه و تقاضا در بازار ارز را معکوس کرد و به این ترتیب کفه عرضه ارز به نفع تقاضا سنگین شد.

البته این اتفاقات با پایان ماه همزمان شد و شدت کاهش قیمت ارز را بیشتر کرد. معمولا فعالان اقتصادی در روزهای پایانی ماه، حساب های ریالی خود را تقویت کرده و از ماه بعد فعالیت های خود را از سر می گیرند.


این نیز مزید بر علت شد تا قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری کاهش یابد. با تمامی اینها به نظر می رسد، بازار از هفته جاری به ثبات برسد و نرخ دلار در حدود  3300 تومان ثابت شود. در واقع از این به بعد است که بازار به تصمیمات و فعل و انفعالات سیاسی در عرصه بین الملل حساس می شود؛ یکی از این عوامل جلسه گروه 1+5 است که به زودی تشکیل می شود. گروه اخیر از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور استقبال کرده و به همین دلیل انتظار می رود که گروه 1+5 همسویی و همگرایی بیشتری در حوزه اجرایی از خود نشان دهد و از شدت تحریم ها علیه ایران بکاهد

.