سردبیر آزاداندیش

امام چه زیبا در مورد این گونه جوانان می‌فرمودند: «هیچ کجای تاریخ جز در یک برهه جوانانی مثل جوانان ما سراغ ندارد.»

غلامرضا اشک ریزان آرزوی شهادت خویش را با امامش در میان گذاشت و امام به او فرمود: «انشاء‌الله پیروز شوید»

بدانید و آگاه باشید ای دشمنان ایران زمین که جوان اصیل ایرانی گوش به فرمان امام خویش برای خروش و جان فدایی در راه رسیدن به سعادت و پیروزی ست


مهدی حیدرپور - گزینه روی میز اوباما

.