سردبیر آزاداندیش

یاد  آن  ایام  شیرین  چون  عسل   
هر چه می گفتیم می کردیم عمل
یاد    آن  ایام  پر  مهر    و    وفا
یاد  آن  دل های پر  صدق  و  صفا

دستها خالی و دل عاری ز هرنوع کینه بود
رافت و عشق و صداقت خصلت دیرینه بود
  حال می دانی کجا رفتند آن مردان پاک؟
کوچ  کردند ، آرمیدند  زیر صد  خروار خاک

مهدی حیدرپور - یادش بخیر2

کو کجایند ؟ کوچ کردند هر کدامین از دیار
بهر  تحصیل ‍‍‍،  بهر  شغل  و  بهر  کار
هر یکی شان سوی شهری شد روان
تا    فراهم  آورد    یک    لقمه    نان

گر  کنیم یادی    ز بوم و زاد گاه خویشتن
سالی یک بار یا ز بهر مرگ قوم خویشتن !
گر  گذاریم  دست  خود  بر روی  دست
می برند  اغیار  به  یغما  هر  چه  هست !

« بر شما بادا ،  ای آزاد اندیشان درود
تا حدودی گرد بیکاری ز ایراجش زدود »

مهدی حیدرپور

.