سردبیر آزاداندیش

 بعضی افراد که به قول حضرت امام با الفبای مبارزه بیگانه اند . دائم می پرسند بابا این مرگ بر آمریکا که می گویید یعنی چه و چه معنی دارد که شما همیشه این شعار را می دهید؟ یا اینکه مشتاق دیدار گرگند و ...

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاست های دولتی که هواپیمای مسافربری را با ۲۹۷ مسافر و خدمه بدون هیچ دلیلی سرنگون می کند و بعد از سالیان سال حتی از یک عذرخواهی ساده هم عاجز است.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اولین دولتی که از بمب اتم علیه مردم مظلوم هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد و اون همه انسان بی گناه را به خاک و خون کشید و بعد از این همه سال هنوز عذرخواهی نکرده است و تازه به آن افتخار هم می کند.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاستمداران کشوری که می گن ما سلاح هسته ای داشته باشیم اما شما حتی انرژی هسته ای هم نداشته باشین.


مهدی حیدرپور-اوباما

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر سیاستهای کشوری که اگر یه قطره خون از دماغ یکی از طرفدارهای خودشون بیاد چنان داد و هوار می کنن و از حقوق بشر می گویند که انگار آسمون به زمین اومده اما وقتی یک و نیم میلیون فلسطینی از قحطی و گرسنگی و ترور  نسلشون از بین میره آمریکاییها ککشون نمی گزه.

مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر عوامل اصلی کودتای ۲۸ مرداد و هزاران کودتای دیگه در سراسردنیا

مرگ بر آمریکا یعنی همدستی با رژیم قاصب اسرائیل و اجرای نقشه های شوم علیه ملت فهیم ایران و ترورشخصیت های هسته ای و....

مرگ بر آمریکا یعنی تجدید میثاق با ولایت فقیه زمان  و رهبری فرزانه ، امام راحل و پشتیبانی از راه شهداء مرگ بر آمریکا یعنی حمایت از مردم ستم دیده از جور افکار حریصانه سیاستی فاصد  و  و  و ده ها دلیل دیگر... 

به همین خاطر بعد ازاین همه سال هنوز هم با افتخار پرچم مبارزه با آمریکای جنایتکار را در دست می گیریم و با هم می گوییم

حالا سوأل من اینـه :

مگه دوستی با گرگ عین حماقت نیست ؟

 چی شده که گاهاً حرف امام (ره) را ندیده می گیریم ودم از رفاقت ها و ایراد سخن های مرموزانه می زنیم ؟

چرا فکر می کنیم حامیان ولایت خوابند وحواسشان نیست ؟

مگه نمی بینیم کشورهای منطقه بواسطه رفاقت های ظاهری ، چه صدماتی از این ناحیه خوردند ؟

 خدا را شاکریم که ولایت فقیه همیشه ناظر بر این اعمال بوده و هست .

مهدی حیدرپور

.