سردبیر آزاداندیش

همان‌گونه که شما خواننده فهیم  در جریان قرارگرفته‌اید در یکی دو ماه اخیر مباحث گوناگونی پیرامون افزایش مزد مطرح شده است و زمزمه‌ها و اظهارات کارشناسی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حدود ??12 میلیون نفر دستمزد بگیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، آغاز شده است.

مهدی حیدرپور-دستمزد

پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال 93، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران به‌نحوی که 20‌درصد افزایش نقدی و 25‌درصدی کالایی در نظر گرفته شود، مطرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین در هفته‌های گذشته کارفرمایان اعلام کرده‌اند توان افزایش دستمزد بالاتر از 20‌درصد مانند آنچه دولت برای کارمندان در سال آینده در نظر گرفته است را ندارند. بنابراین پیشنهاد آنها در شورای عالی کار حول و حوش همین میزان افزایش سال 93 خواهد بود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه نیز در هفته گذشته پیشنهاد کرد نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره افزایش دستمزد دوگانه و تعیین دو نرخ یکی برای شاغلان زیر 30 سال و یکی نیز برای شاغلان بالای 30 سال فکر کنند. در همین زمینه وی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را درباره افزایش‌درصدی بالاتر از مصوبه سال آینده شورای عالی کار برای شاغلان بخش معدن ارائه کنند. علی‌اکبر سیارمه گفت: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال آینده تشکیل شده و از این طریق مباحث تخصصی و اصلی در کانون‌های عالی کارگری کشور در جریان است. نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: قرار است در تعیین دستمزد سال آینده از نظرات همه گروه‌ها در شورای عالی کار استفاده شود. ‌از این‌رو، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکنون برخی نشست‌ها را در این زمینه برگزار کرده که نتیجه آن و جمع‌بندی را به شورای عالی کار ارائه خواهد کرد.

مهدی حیدرپور

.