سردبیر آزاداندیش

مطالعه کردن از آن جهت که به ما اطلاعات مختلفی از سراسر جهان می دهد بسیار مهم است. کتاب ها بخش مهم زندگی ما هستند.باعث افزایش مهارت خوب خواندن می شود و به تندخوانی هم بسیار کمک می کند.در مورد موضوعات مختلف چیزهای زیادی یاد می گیرید و در یک کلام زندگی شما را بهتر می کند و کمک می کند که رشد کنید. ذهن شما را فعال و پویا نگه می دارد و باعث میشود دانش تان را گسترش دهید. کتاب ها به شما تجربه ی لذت بردن از شگفتی ها را می دهد.کتاب ها به شما کمک می کند تا جهان را از زوایای مختلفی ببینید. می توانید با یک کتاب خوب به جهان و ماورای آن سفر کنید. کتاب ها دوستان خوب ما هستند.آن ها به ما چیزهای زیادی را آموزش می دهند و به ما اجازه می دهند به مکان هایی برویم که بدون آنها هرگز نمیتوانستیم.

 مهدی حیدرپور-کتاب

بسیاری از مردم کتاب خواندن را دوست ندارند.آنها به ندرت به کتابخانه می روند و فقط گاهی اوقات روزنامه می خوانند. اگر می خواهید آدم با معلومات و مطلعی باشید باید کتاب بخوانید! تعدادی از مردم مطالعه کردن را دوست ندارند، به نظر آنها مطالعه کردن کسل کننده است. آنها ترجیح می دهند با دوستانشان بیرون بروند و بازی های کامپیوتری انجام بدهند. البته تشویق به مطالعه کردن به این معنی نیست که از صبح تا شب در خانه بمانید و فقط مطالعه کنید؛ بلکه یادآوری این موضوع است که سعی کنیم همیشه وقتی برای مطالعه کردن در برنامه ریزی روزانه ی مان قرار دهیم باور کنید مطالعه کردن به اندازه ی فعالیت های دیگرتان مهم است. از طریق مطالعه کردن ما دانشی را به دست می آوردیم که تا آن زمان نمیدانستیم و چیزهایی را کشف می کردیم که برای ما ناشناخته بود. علاوه بر آن نیز غنی از واژگان است. مطالعه به ما این امکان را می دهد که فکر کنیم، تحلیل کنیم.مطالعه باعث می شود که ما دانسته هایمان و اطلاعاتمان را در بحث و گفتگوهایی که شرکت می کنیم در اختیار دوستانمان بگذاریم.علاوه بر آن مطالعه کردن نوعی آموزش به خود است بدون این که نیازی به معلم داشته باشید!

مهدی حیدرپور

.