سردبیر آزاداندیش

همان‌گونه که شما خواننده گرامی در جریان هستید چندی پیش، رهبر انقلاب اسلامی با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی، توجه نخبگان و اقتصاددانان را به مشخصات یک نظام اقتصاد مطلوب از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران جلب نموده‌اند که در جهت آشنایی شما مخاطب فهیم با مفهوم اقتصاد مقاومتی بایستی اذعان داشت که اقتصاد مقاومتی، به نظام اقتصادی ملت، یا گروه اجتماعی مقاومی اشاره دارد که در راستای احقاق حقوق خود، یا پی‌گیری اهداف سیاسی‌ای که از نظر آن‌ها»برحق« است، مبارزه می‌کنند. که ویژگی مهم این اقتصاد مقاومتی، »پیشرفت« است وکشور پیشرفته‌تر، به‌طور متوسط از نیروی انسانی توان‌مندتر، قدرت نظامی بیشتر و ابزارهای رسانه‌ای و سیاسی قوی‌تری برخوردار خواهد بود.

مهدی حیدرپور-اقتصادمقاومتی

اقتصاد مقاومتی به‌دنبال معرفی ایران به‌عنوان الگو در سطح جهان اسلام است. با اشاره به اینکه از همان روزهای نخست مطرح‌شدن اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری این دیدگاه جدید با بحث‌های نظری مختلفی روبه‌رو گردید،و به نظر نگارنده‌، از یک سیاست اقتصادی هم‌سو با اقتصاد مقاومتی، توسعه‌ی روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از این ظرفیت به‌عنوان واسطه‌ای برای برقراری مراوده‌های تجاری غیر مستقیم با سایر کشورهای جهان است. به علت آسیب‌پذیری اندک روابط اقتصادی با کشورهای همسایه از تحریم‌های بین‌المللی، چنین سیاستی می‌تواند میزان اثرگذاری تحریم‌ها را کاهش داده و بر قدرت مقاومت اقتصاد ملی بیفزاید.

مهدی حیدرپور

.