سردبیر آزاداندیش

همان‌گونه که شما خواننده فهیم در جریان هستید صرفه‌جویی در مصرف انرژی دغدغه اصلی دولت‌ها بوده و همواره در پی راهکاری برای جلوگیری از اتلاف انرژی بوده‌اند، چنان‌که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا سال 2020 با استفاده از انرژی خورشیدی صحرای آفریقا 20 درصد برق خود را تامین کند.

مهدی حیدرپور-صرفه جویی انرژی

به نظرمهندس ترسان قربان کارشناس انرژی راهکار این مسئله ایجاد و ارائه یک کارت انرژی است مثل کارت سوخت که برای ماشین‌ها داریم و باید به آن پول واریز شود و بعد از اینکه به آن پول واریز شد آن پول می‌تواند برای پرداخت صورتحساب‌های برق، آب، گاز و چیز‌های دیگر در نظر گرفته شود و این صورتحساب‌ها مستقیما از آن کارت پرداخت شود. در نتیحه پول برق پخش نمی‌شود و در همان شبکه دولتی می‌چرخد. یعنی پولی که به کارت‌های مردم واریز می‌کنند دوباره به شبکه آب و برق و گاز برمی‌گردد. البته اگر مصرف کسی کم باشد می‌تواند همیشه این پول را نقد کند یا قبض کس دیگری را پرداخت کند و پول نقد را از او بگیرد. این مسئله یکی از راه‌های برون‌رفت از این بحران است چون ما اگر به این ترتیب یارانه را پخش کنیم مشکل اقتصادی داریم و اگر پخش نکنیم ممکن است مشکلات دیگری داشته باشیم. پس در این صورت این یکی از راهکارهایی است که می‌توانیم اجرا کنیم.

مهدی حیدرپور

.