سردبیر آزاداندیش


ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:
بخش گردشگری در ایران ظرفیت‌های مناسبی دارد که از آنها استفاده نشده است.  براساس سند چشم‌انداز 20ساله پیش‌بینی شده که 11 درصد از اشتغال سهم بخش گردشگری است، بنابراین برای فعالیت در این حوزه زمینه بسیار زیادی وجود دارد. تحرک جدیدی که دولت یازدهم در خصوص افق‌ها و دیدگاه‌های موجود در بخش گردشگری ایجاد کرده، موجب شود تا این بخش بتواند رشد مناسبی در اقتصاد کشورمان داشته باشد.  به ازای جذب هر گردشگر خارجی، یک شغل ایجاد می‌شود، همچنین در داخل کشور نیز جذب هر 25 نفر گردشگر، یک اشتغال ایجاد خواهد شد و بخش گردشگری می‌تواند به‌عنوان پیشران در اقتصاد کشور مطرح باشد. وی اظهار کرد:اقتصاد ایران به دلیل رشد نکردن سریع بازار سرمایه، بانک محور است و اکنون بانک توسعه ای در کشور فعال نیست که بخواهد از محل منابع دولتی، تسهیلاتی را با نرخ‌های ارزان ارائه کند و فعالیت آن به عنوان پیشران توسعه یابد. شیوه عملکرد صندوق توسعه ملی در این ارتباط جایگزین مناسبی است و می‌تواند با نرخ 16‌درصد نسبت به اعطای تسهیلات کمک کند. 
 
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی:
به‌رغم اعلام آمارها از سوی دولت که حکایت از رشد بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارد اما معیشت مردم وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و فشار زندگی با کاهش قدرت خرید بیشتر شده است. اعلام رشد 6/4 درصدی از سوی بانک مرکزی جای خوشحالی دارد اما باید برخی تاملات را نیز درمورد آن انجام داد. در عین حال، برای خروج از رکود باید چندین دوره این رشد مثبت باشد. در ترکیب این رشد گروه نفت 7/0 درصد، صنعت 5/1‌درصد، بازرگانی یک درصد، خدمات مالی و پولی 8/3‌درصد و سایر گروه‌ها 8/3 درصد رشد داشته است اما عمده رشد صنعت به خودروسازی، پتروشیمی و واحدهای بزرگ مربوط است.براساس آمارها، تولید خودرو 75 درصد رشد داشته و قرار است به 2/1 میلیون دستگاه افزایش یابد اما آنچه جای تامل دارد واحدهای کوچک و متوسط هستند که متاسفانه رشد مناسبی نداشته‌اند.چنانچه به واحد‌های کوچک و متوسط توجه نشود به طور قطع اشتغال نیز رشد نمی‌یابد، ضمن اینکه در این آمارها بخش عمومی منفی 1/2 درصد رشد داشته که نگران کننده است.
مهدی حیدرپور
تازه های اقتصاد
.