سردبیر آزاداندیش


دبیر شورای مناطق آزاد گفت:
یکی از انتقادات به جا به مناطق آزاد این است که این مناطق باید سر پل تولید، صادرات و فناوری باشد اما در حال حاضر به مراکز و دالان‌های واردات تبدیل شده است.اکبر ترکان در نشست امضای طرح فولادی با همکاری ایمیدرو گفت: دومین طرح فولادی مناطق آزاد که پروژه قبلی آن در منطقه آزاد چابهار با ظرفیت 2/3 میلیون تن فولاد به امضا رسید قرارداد جدیدی به همین میزان درمنطقه آزاد قشم به امضا برسد.وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران به مناطق جنوبی وارد شده‌اند گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد جنوبی ورود کردند اما به نتیجه نهایی نرسیده‌اند که در کنار آنها فرانسه برای سرمایه‌گذاری در راستای تولید اسکله، کویتی‌ها برای هتل‌سازی در اروند و عراقی‌ها برای ساخت بیمارستان در اروند اعلام حضور کرده‌‌اند. زیرا در این مناطق رفت و آمد بدون ویزا انجام می‌شود.او با تاکید بر اینکه شرایط بین‌المللی هر روز بهتر می‌شود و امید است منطقه‌های آزاد به نقطه‌ای برسد که فعالیت‌های عملیاتی درآنها صورت گیرد گفت: در مناطق آزاد قوانین پولی و بانکی سرزمین اصلی جاری نیست و برای خود دارای دستوالعمل‌های ویژه‌ای است که رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه مساعده ویژه‌ای داشته‌اند. 

علی عسکری، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور:
یکی از بسته‌های طرح جامع مالیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی و پروژه انتخاب برمبنای ریسک است و این پروژه بعد از سال 94 به صورت سیستمی عملیاتی خواهد شد. براساس این طرح مؤدیان به سه گروه ریسک بالا، متوسط و پایین طبقه‌بندی می‌شوند و افرادی که در طبقه ریسک بالا قرار می‌گیرند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین پروژه فرار مالیاتی از پروژه‌های طرح جامع است که از سال 95 به‌صورت سیستمی اجرایی اما هم‌اکنون در فرار مالیاتی به‌صورت متداول عمل می‌شود. با الکترونیکی شدن اظهارنامه‌ها، خوداظهاری مطلوب‌تر شده است، هرچند در سال‌های گذشته خوداظهاری وجود داشت؛ اظهارنامه‌ها به صورت سفید و تنها با نام مؤدی به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شد. هم‌اکنون اظهارنامه‌ها دارای درآمد و هزینه است و درصورتی که اطلاعات ناقص باشد، مؤدی از طریق ارسال پیامک از وضعیت خود آگاه می‌شود تا نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کند. خوداظهاری به سمت شفافیت و تکمیل شدن سوق می‌یابد، ضمن اینکه هرچه خوداظهاری کامل‌تر باشد، سازمان امور مالیاتی بهتر می‌تواند تشخیص دهد که فرد میزان مالیات را به‌درستی پرداخت کرده یا خیر.
مهدی حیدرپور

تازه های اقتصاد

.