سردبیر آزاداندیش


عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران:
سرشماری نفوس و مسکن سال 1395کاملا الکترونیکی و با سیستمی که برای سرشماری کشاورزی امسال به کار برده شد، انجام می‌شود. با تصویب طرح نظام جامع آمارهای ثبتی در شورای عالی آمار قرار بر این است که عمده آن در سال 1394 اجرا شده و تا نیمه سال 1395 تکمیل شود. ما معتقدیم که آمار کشور تنها محدود به مرکز آمار نیست و باید نظام حرفه ای آمار شکل گرفته و مرکز آمار هم جزئی از آن باشد.  این درحالی است که درحال حاضر در فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی خلأ جدی و بزرگی در رابطه با آمار احساس می‌شود اما نه آنکه آماری تولید نمی‌شود، بلکه یکسان نبوده و یکپارچه نشده است. بنابراین اگر قرار است نظام اطلاع‌رسانی ما به‌طور ملی شکل بگیرد باید تمام دستگاه‌ها همکاری کرده و خود را به این سیستم یکپارچه ملحق کنند زیرا ما در مرکز آمار نمی‌توانیم به تنهایی در چنین اقدام بزرگی موفق شویم.  با استقرار کامل نظام جامع ثبت‌های آماری ایران دیگر دستگاه‌ها به‌طور پراکنده عمل نکرده و گسیختگی آماری و جزیره‌ای بودن آن از بین می‌رود. 
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران:
بودجه سال 94 بدون تاخیر به مجلس ارائه خواهد شد، ضمن اینکه با اطلاعی که از بودجه سال آینده کسب کرده‌ایم، این بودجه به صورت معقول تنظیم شده و دولت در شاخه درآمد و هزینه برخورد واقع‌گرایانه‌ای داشته است.این نگاه معقول و منصفانه به بودجه شایان توجه است و امید می‌رود که سال آینده این برنامه نقش کلیدی در اقتصاد کشور داشته باشد.ساختار بودجه ایران به دلیل اتکا به درآمد نفتی چندین دهه است که برای کشور مشکل‌دار شده و درآمدها عمدتا با تکیه به نفت و هزینه‌ها مربوط به کارمندان دولت و پرداخت حقوق آنهاست. دولت بنا دارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را با یک ساختار چابک و جدید احیا کند که امیدواریم تنظیم بودجه نیز از سوی این سازمان متناسب با واقعیت صورت گیرد. بدهکاری دولت همچنان درحال اضافه شدن است و متاسفانه به‌صورت رسمی در بودجه سرفصل معینی برای آن تعیین نشده است درحالی که اثر این موضوع در اداره امور اقتصادی نقش کلیدی دارد و بنابراین تقاضا داریم در طلب پیمانکاران توجه جدی از سوی دولت صورت گیرد. دولت باید به سمتی پیش رود که پیمانکاران بخش خصوصی پروژه‌ها را اجرا کرده و دولت خدمات آنها را خریداری کند.

تازه های اقتصاد

.