سردبیر آزاداندیش

 از شعار تا عمل


از شعار تا عمل مسئولین

وظیفه اصلی مسئولین خدمت بی منت به مردم است

و این است واقعیت این ادعا


تهیه و تنظیم : مهدی حیدرپور
.