سردبیر آزاداندیش


علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی :
در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی است به طوری که طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدودکننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیرنفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگرچه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده که با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد برمی گردد. 
علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
از آنجا که مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و شفافیت در امور اقتصادی را مورد تأکید قرار دادند، لازمه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، تحقق در نظام مالیاتی کشور است که این کار را در دستور کار قرار داده ایم.در همین رابطه اصلاح قانون مالیات که قانون مادر محسوب می شود، در مرحله نهایی تصویب مجلس است و امیدواریم این قانون در کمتر از یک ماه آینده ابلاغ شود.قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اصلاح و تکمیل به دولت ارائه شده است.در این قانون متوجه شدیم که قوانین قبلی درباره ایجاد صندوق فروش، اجرایی نشده و پیش‌بینی‌ها درست نبوده است بنابراین لایحه استفاده و نظارت بر صندوق فروش را آماده کرده ایم که آن را بزودی تقدیم دولت خواهیم کرد.مساله مالیات تنها یک مساله اقتصادی نیست بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد، و اگر می خواهیم در نظام مالیاتی تحولی ایجاد کنیم باید به حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز توجه و کار کنیم.تصور مردم از مالیات آن چیزی نیست که ما فکر می‌کنیم و یا در بسیاری از موارد مردم در اجرای سیاست‌ها پیش از ما پیش بینی‌ها را کرده اند و جلوتر از ما هستند.

تازه های اقتصاد

.