سردبیر آزاداندیش

پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور، این روزها با توجه به کاهش درامدهای نفتی، دولت یازدهم چاره ای ندارد جز این که بر درآمدهای مالیاتی تکیه کند. این در حالی است که مالیات نامی آشنا برای مردم ایران است.درواقع دولت ها در جای جای جهان برای خدماتی که مردم کشورشان ارائه می دهند هزینه های مختلف دریافت می کنند که از ان به عنوان مالیات نام برده می شود.

دراین یاداشت قصدداریم به دغدغه ای به نام فرارمالیاتی ورزشکاران بپردازیم و راهکاری برای جلوگیری از فرارمالیاتی ورزشکاران ارائه بدهیم.

پرواضح است هر چند که در ورزش حرفه‌ای دنیا پرداخت مالیات امری طبیعی و تعریف شده است، اما در ورزش ایران فرار مالیاتی امری مرسوم است و از سوی مسئولان سازمان مالیاتی صحبت از 25 درصد فرار مالیاتی در این زمینه است، اما به نظر می‌رسد که آمارهای حقیقی فراتر عدد اعلام شده باشد.

فرارمالیاتی ورزشکاران

به واقع بر اساس قانون مالیاتی کشور افرادی که درآمدی را از راه قراداد کسب می‌کنند موظف به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات هستند.

ورزشکاری که مبلغ یک میلیارد تومان قرارداد می‌بندد موظف به پرداخت مالیات است این درحالی است که برخی از این بازیکنان خارج از عقد قرارداد خواهان اخذ مبالغ بیشتر هستند.

به عبارتی دیگرکسی که درآمد داشته باشد نسبت به دستگاه‌های مالیاتی وظایفی دارد که این وظیفه در زمان بستن قرارداد با توجه به نحوه و میزان آن کاملا روشن است که باید از سوی چه کسی پرداخت شود.

ورزشکانی که از وضعیت مالی خوبی برخورداند حق فرار از مالیات ندارند حال آنکه این موارد در شرایطی اتفاق می‌افتد که ورزشکارانی که از درآمد خوبی برخوردار نیستند مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

دراین راستا پایگاه فرهنگ مالیاتی کشور معتقداست،ممنوع‌الخروجی ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی از کشور را از جمله راهکارها برای اجبار مالیات‌گریزان نسبت به پرداخت مالیات می داندکه باید برای نشان دادن جدیدت در دریافت مالیات مورد استفاده قرار بگیرد
در هر حال نکته اینجاست که این روزها کاهش شدید قیمت نفت در جهان باعث شده تا در لایحه بودجه سال ۹۴ سهم نفت به شدت کاهش پیدا کند و درآمد های مالیاتی جایگزین آن شود.در بودجه سال ۹۴ درآمدهای مالیاتی از مرز ۸۶ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است و در واقع دولت نیاز دارد به درامدهای مالیاتی تکیه کند.
دراین خصوص ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی باید وظیفه خود را نسبت به حاکمیت به درستی ادا کنند ، به طور حتم پرداخت مالیات برای همه افراد جامعه امری ضروری است و ممنوع‌الخروجی مالیات‌گریزان راهکار مناسبی برای آن‌ها به شمار می‌رود؛ همه افراد جامعه در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند و بر اساس قانون نیز برای افراد  جامعه پرداخت مالیات امری تعریف شده است.
درپایان و به نظر نگارنده "مهدی حیدرپور" علت اصلی فرارمالیاتی ورزشکاران،قراردادهای صوری است که به عنوان راهی برای فرار مالیاتی ورزشکاران منعقدمی شود که دراین خصوص وزارت ورزش و سایر دستگاه های مسئول باید با نظارت دقیق از انعقاد چنین قراردادهایی که شفافیت لازم را ندارند جلوگیری کنند.
دراین راستا دولت هم باید سازوکاری فراهم کند که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و گردش منابع مالی ورزشکاران را پی گیری کند. و مجلس به ویژه فراکسیون ورزش به جد پیگیر جلوگیری از فرار مالیاتی ورزشکاران باشد تا دولت از این افراد مالیات بگیرد و به درآمدهای دولت اضافه کند،که با این اقدام می تواند بودجه کشور را تامین کند.
تهیه وتنظیم : مهدی حیدرپور
مدیرپایگاه فرهنگ مالیاتی کشور

.